Detektori AVANSA

Detektori plina

Akumulacija plina u zatvorenim prostorima (trgovine, kancelarije, stanovi, garaže) mogu imati ozbiljne posljedice. Instalacijom plinskih detektora možete spriječiti otrovanje, gušenje, požar ili eksploziju. U ovisnosti od vrste detektora, može detektirati akumulaciju metana, butana ili propan plina još prije nego ugroze vaš život ili imovinu. Detekcija je lokalna, kao i vizualna i zvučna. Ako je detektor spojeni na plinski elektromagnetski ventil, možete ga u slučaju curenja isključiti.

 • 1 – Zeleno LED (Napajanje) znači da je detektor u pogonu
 • 2 – Crveno LED (Alarm) signalizira detekciju plina
 • 3 – Žuto LED (Kvar) indikuje kvarove u pogonu
 • 4 – Tipka Test, pritisnite ovu tipku da biste provjerili da li zvučni alarm ispravno funkcionira. Ako hoćete provjeriti i da li je ventil zatvoren, morate aktivirati ovu funkciju na sljedeći način. Pritisnite tipku TEST, kada detektor nije uključen u električnu mrežu. Držite tipku i uključite kabel detektora u električnu utičnicu. Pustite tipku. Sačekajte dok kontrolna LED lampica ne prestane žmigati. Sada pritisnite tipku TEST i možete zatvoriti ventil.

Montaža

Detektor treba biti namontiran na zidu 30 cm ispod stropa, gdje je određen za detekciju curenja metana. Zemni plin (metan) lakši je od zraka i nagomilava se u gornjem dijelu prostorije.
Za detekciju LPG (butan, propan) je detektor namontiran na zidu na visini od oko 30 cm od poda. LPG teži je od zraka i nagomilava se u donjem dijelu prostorije.

Avansa 100M
 • Napajanje: AC 220V 50Hz
 • Osjetljivost: 10% L.E.L. (donja granica eksplozivnosti)
 • Vrijeme odjeka: <30 s
 • Potrošnja energije: u normalnom režimu pogona <1,5 W - alarm 3 W
 • Temperatura pogona: -15°C - 50°C
 • Vlažnost: <97% RH (relativna vlažnost)
 • Glasnoća upozorenja: >90 dB (decibela) na udaljenosti 1m od detektora
 • Razmjere spajanja: 1
 • Mogućnost spajanja na solenoidni ventil 12V DC
 • Polaritet: bijeli provodnik (+) pozitivni, crni provodnik (-) negativni
 • Težina: 250 g
 • Plinovi koje može detektirati: zemni plin (metan), LPG (butan, propan)
 • Kupovina
Avansa 100M
Tehnički parametri detektora
 • Napajanje: AC 220V 50Hz
 • Osjetljivost: 10% L.E.L. (donja granica eksplozivnosti)
 • Vrijeme odjeka: <30 s
 • Potrošnja energije: u normalnom režimu pogona <1,5 W - alarm 3 W
 • Temperatura pogona: -15°C - 50°C
 • Vlažnost: <97% RH (relativna vlažnost)
 • Glasnoća upozorenja: >90dB (decibela) na udaljenosti 1m od detektora
 • Razmjere spajanja: 1
 • Mogućnost spajanja na solenoidni ventil 12V DC
 • Polaritet: bijeli provodnik (+) pozitivni, crni provodnik (-) negativni
 • Težina: 250 g
 • Plinovi koje može detektirati: zemni plin (metan), LPG (butan, propan)
Tehnički parametri ventila
 • Tipovi plinova: zemni plin (metan) i LPG (butan, propan)
 • Tijelo solenoida: mesingova legura, nikal
 • Materijal za brtvljenje: guma NBR/EKM
 • Temperatura pogona: -10 °C - + 50°C
 • Priključni navoj: G1/2" DN15, G3/4" DN20, G1" DN25
 • Otvaranje: manualno
 • Zatvaranje – 9 V DC – 12 V napon ili manualno
 • Zatvarajuća struja: >1,5 A (impuls)
 • Vrijeme zatvaranja: >1s
 • Polaritet: bijela žica (+) pozitivna, crna žica (-) negativna
 • Maksimalni tlak: 500mBar (maks. 1 bar test tlaka poslije 20 minuta)
 • Kupovina

Ne instalirajte detektor:

Spajanje na solenoidni ventil (12v DC)

Spajanje na solenoidni ventil se radi pomoću kabla za spajanje dobivenog s detektorom, s održavanjem polarnosti, bijeli provodnik (+) pozitivan i crni provodnik (-) negativni. Ako dužina nije dovoljna, kabel se može produžiti, ali ukupna dužina kabla iz solenoidnog ventila ka detektoru ne treba preći 20 metara. Također treba održavati boju i polaritet vlakna. Neispravan polaritet šteti solenoidu. Detektor se napaja iz električne mreže u naponu od 220v AC, 50Hz. Kada je priključen u napajanje, detektor počinje pištati. Detektoru je potrebno malo vremena za stabilizaciju. Stabilizacija može trajati od 3 do jedne minute; predstavlja vrijeme, koje je potrebno za ulaz senzora u normalan pogon. Tijekom ovog vremena LED diode svijetle. Kada LED prestanu svijetleti, detektor se prebacuje na normalan pogon, zelena LED nastavlja neprekidno svijetleti, i time signalizira da se detektor napaja. Tijekom cijelog vremena, dok svijetli zelena LED dioda, možete biti sigurni da detektor funkcionira. Za optimalan pogon, detektor treba jednom mjesečno očistiti usisavanjem prašine, koja se nalazi unutra. Dok usisavate, detektor ne otvarajte. Usisavajte samo otvore ventila detektora. Ne dodirujte uređaj crijevom usisivača, samo pažljivo usisajte prašinu. Svakog mjeseca prekontrolirajte pogon pritiskom na tipku za testiranje ili kroz otvorene proreze u donjem dijelu detektora ubacite plin oslobođen iz upaljača. Tehnologija japanskih senzora plina je izuzetnog kvaliteta. Detektor ima osetljivost 10% L.E.L. (Donja granica eksplozivnosti), to znači da detektor detektuje prisutnost plina i signalizira kada koncentracija plina dostigne 10% minimalne koncentracije goriva u mješavini goriva i oksidanta, iz koje se može eksplozija širiti autonomno iz lokalnog mjesta. Kada detektor prepozna prisutnost plina, oglašava se zvučni alarm i prikazuje zatvaranje solenoidnog ventila. Crveno LED bude svijetleti i detektor bude isprekidano pištati.

Šta raditi kada se oglasi alarm?

Ne koristite prekidače! Otvorite vrata i prozore da provjetrite prostoriju, zatvorite sve plinske ventile i odmah napustite prostor! Ne koristite električne ventilatore i ne uključujte druge uređaje, koji koriste električnu energiju. Izbjegavajte bilo kakve iskrice. Kontaktirajte dežurnu službu vaše lokalne plinske distributivne mreže! U prostoru ne koristite telefon, jer bilo kakva iskrica može da prouzrokuje požar ili čak i eksploziju. Ne vraćajte se u prostoriju, dok se potpuno ne prozrači i dok se curenje ne otkrije i ne popravi! Smatrajte sve alarme detektora plina stvarnim, dok ne prekontrolirate sva moguća curenja plina. Detektor plina nije odgovoran za osiguranje protiv gubljenja imovine, robe ili nekog drugog zdravstvenog ili životnog osiguranja. Pokrivenost osiguranja počiva isključivo na vašem osiguranju. Detektor ne isključuje vašu dužnost da bezbedno koristite i održavate u dobrom stanju pogona sve instalacije i uređaje, koji rade na plin. Ovo moraju redovno kontrolirati odgovarajuća lica. Detektor smanjuje broj nezgoda prouzrokovanih curenjem plina. Detektor nije savršen uređaj, svaki električni uređaj ima određene granice i nije uvijek sposoban otkriti prisutnost plina u svakoj situaciji. Kada nestane napajanje, detektor ne funkcionira. Detektor ne mora funkcionirati zbog kvara u mrežnom napajanju. Detektor ne može prepoznati curenje plina, koje je prouzrokovano na drugoj razini doma. Može detektirati curenja samo u prostoriji, gdje je instaliran. Zato je potrebno instalirati detektor na svakom katu zgrade i u svakoj prostoriji, gdje može doći do curenja plina. Detektor plina ne može detektirati prisutnost ugljikovog monoksida ili dima. Za to koristite detektor ugljikovog monoksida ili detektor dima. Detektor plina indikuje samo prisutnost plina u blizini senzora. Plin može biti prisutan i u drugim dijelovima doma, a zatvorena vrata mogu smjetati da plin dođe do detektora.

Detektori ugljikovog monoksida

Akumulacija plina u zatvorenim prostorima (trgovine, kancelarije, stanovi, skladišta, garaže) može dovesti do ozbiljnih posljedica. Instalacijom detektora ugljikovog monoksida možete spriječiti otrovanje ili gušenje. Otrovanje ugljikovim monoksidom (CO) je prouzrokovano udisanjem ovog toksičnog plina. S obzirom na to da plin nema miris, ne nadražuje i nema boju, otrovanje nastaje bez osjećaja. Ako žrtva spava, ne osjeća nikakve znakove, a smrt je u ovakvim situacijama mnogobrojna. Detektor može prepoznati nakupljeni ugljikov monoksid još prije nego ugrozi vaš život.

 • 1 - LED ,,Napajanje“ signalizira da li je detektor u pogonu
 • 2 - Crveno ,,CO“

  - detekcija prisutnosti ugljikovog monoksida (crvena boja)

  - kvar u pogonu (žuta boja)

  - kalibracija ili samočišćenje (zelena boja)

 • 3 - tipka za testiranje - pritisnite ovu tipku za provjeru rada svijetla alarma
 • 4 - konektori za infiltraciju zraka
Avansa 150MC
 • Napajanje: AC 220V 50Hz
 • Osjetljivost: 150PPM +- 80 PPM CO
 • Vrijeme pokretanja: 3 - 5 minút
 • Potrošnja energije: <3W
 • Temperatura pogona: -10°C - 55°C
 • Vlažnost: <95% (relativna vlažnost)
 • Razina zvuka alarma: >85 dB (decibela) na udaljenosti od 1m od detektora
 • Kupovina

Ne instalirajte detektor:

Detektor se napaja iz električne mreže napona 220V, 50Hz. Tijekom napajanja, detektor pišti. Poslije starta, detektoru je potrebno malo vremena za stabilizaciju. Stabilizacija može trajati od 3 do 5 minuta, a to predstavlja vrijeme potrebno za kalibraciju senzora u režim pogona. Tijekom kalibracije kontrolna lampica CO svijetli zeleno. Detektor nakon toga prelazi na normalan pogon, a kontrolna lampica napajanja nastavlja svijetliti neprekidno, što signalizira da je detektor napajani. Pratite ovu kontrolnu lampicu, da biste bili sigurni da detektor funkcionira. Redovno kontrolirajte rad detektora pritiskom na tipku Test (3). Kontrolna lampica CO svijetli crveno i detektor zapišti. Kad detektor prepozna prisutnost opasne koncentracije ugljikovog monoksida, pokreće alarm, kontrolna lampica CO svijetli crveno i detektor ispušta zvuk alarma. Alarm se zaustavlja kada koncentracija ugljikovog monoksida padne ispod vrijednosti, koja je opasna po zdravlje. Detektor redovno odrađuje samočišćenje senzora. Ovo traje približno 30 sekundi, kontrolna lampica CO tada svijetli zeleno. Kada završi samočišćenje, kontrolna lampica CO će se ugasiti. Detektor neprekidno nadgleda ispravnu funkciju senzora, a kada je senzor neispravan, LED kontrolna lampica CO svijetli žuto i detektor ispušta zvučni signal upozorenja. Da biste bili sigurni da to nije samo jednostavna smetnja, isključite detektor iz napajanja na nekoliko minuta, a onda ga ponovo uključite za resetovanje i stabilizaciju senzora. Ako kvar traje i LED kontrolna lampica svijetli žuto, to znači da je senzor u kvaru. Ako je detektor još uvijek u garanciji, obratite se u trgovini gdje ste ga kupili i ostavite detektor na popravku.

Šta raditi kada se oglasi alarm?

Otvorite vrata i prozore da provjetrate prostoriju i odmah isključite sve požarne uređaje! Smatrajte sve alarme detektora stvarnim, dok ne prozračite prostoriju. Detektor ne treba biti zamjena za mjere predostrožnosti. Nikada ne ostavljajte bez nadzora vatru u peći, kaminima ili u drugim aparatima, koji mogu da produkuju ugljikov monoksid. Detektor ne isključuje vašu obavezu da bezbedno koristite i održavate sve uređaje, koji mogu da produkuju ugljikov monoksid. Ovo moraju redovno kontrolirati odgovarajuća lica. Detektor smanjuje broj nezgoda, ali ipak nije savršen uređaj; svaki električni uređaj ima svoje određene granice i nije uvijek sposoban otkriti prisutnost ugljikovog monoksida. Kada nestane napajanje, detektor ne funkcionira.
Alarm se ne mora uvijek uključiti. Detektor ne mora funkcionirati zbog pokvarenog napajanja. Detektor ne može prepoznati ugljikov monoksid na drugoj razini doma. Može prepoznati samo u prostoriji gdje je instaliran. Zato detektor treba instalirati na svakom katu zgrade i u svakoj prostoriji, gdje može doći do koncentracije ugljikovog monoksida. Detektor ugljikovog monoksida ne može detektirati prisutnost plina, LPG ili dima. Za to služe detektor plina ili detektor dima. Detektor indikuje samo koncentraciju ugljikovog monoksida u blizini senzora, može biti prisutan i u drugim delovima doma, a zatvorena vrata mogu smjetati da ugljikov monoksid dođe do detektora. Instalirajte dovoljan broj detektora za kompenzaciju prisutnosti vrata ili drugih prepreka. Oglašeni alarm ne morate uvek čuti, iako ima primjerenu glasnoću. Ako je detektor instaliran van spavaće sobe, alarm možda ne probudi ljude u dubokom snu i ljude, koji su uzeli lijekove za spavanje ili konzumirali alkohol i opojna sredstva, naročito ako su vrata od spavaće sobe zatvorena. Čak i osobe, koje su budne, ne znači da će čuti alarm, ako je previše udaljen ili je zvuk oslabljen zbog prometa, rada audio-video sistema, klimatizacije ili nekih drugih uređaja. Alarm ne mogu čuti osobe sa gubitkom sluha.